Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie 29_DSNG.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
3. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup koderów cyfrowych DSNG na potrzeby Oddziałów Terenowych Poznań i Gorzów Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3a do SIWZ (wzór umowy wraz z załącznikami dla I części zamówienia) oraz w Załączniku nr 3b do SIWZ (wzór umowy wraz z załącznikami dla II części zamówienia).