Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia.pdf siwz i załączniki
3. załącznik Nr 1 do SIWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf siwz i załączniki
4. załącznik Nr 2 do siwz_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. załącznik Nr 3 do siwz_JEDZ.rtf siwz i załączniki
6. załącznik nr 4 do siwz_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
7. Wyjasnia i zmiana tresci SIWZ 39_wykonawcy_strona 1.pdf inne pliki
8. Zalacznik nr 2_NOWY_do_siwz_formularz_oferty-1.rtf inne pliki
9. Załącznik nr 4_NOWY_ do SIWZ_Wzór umowy.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach rozbudowy systemu VizRT