Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Wyjasnia i zmiana tresci SIWZ 39_wykonawcy_strona 1.pdf inne pliki
3. Zalacznik nr 2_NOWY_do_siwz_formularz_oferty-1.rtf inne pliki
4. Załącznik nr 4_NOWY_ do SIWZ_Wzór umowy.pdf inne pliki
5. Zestawienie ofert-system VizRT.pdf inne pliki
6. Oswiadczenie_grupa kapitałowa 50.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach rozbudowy systemu VizRT