Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.pdf siwz i załączniki
3. Zalacznik nr 1 do SIWZ_Dokumentacja projektowa-A.zip siwz i załączniki
4. Zalacznik nr 1 do SIWZ_Dokumentacja projektowa-IE.zip siwz i załączniki
5. Zalacznik nr 1 do SIWZ_Dokumentacja projektowa-Igg.zip siwz i załączniki
6. Zalacznik nr 1 do SIWZ_Dokumentacja projektowa-IS.zip siwz i załączniki
7. Zalacznik nr 1 do SIWZ_Dokumentacja projektowa-K.zip siwz i załączniki
8. Zalacznik nr 1 do SIWZ_Dokumentacja projektowa-Z.zip siwz i załączniki
9. Zalacznik nr 2 do SIWZ_Przedmiar robot.zip siwz i załączniki
10. Zalacznik nr 3 do SIWZ_STWiOR.zip siwz i załączniki
11. Zalaczniki nr 4-7 do SIWZ.zip siwz i załączniki
12. Zalacznik nr 8 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
13. Wyjasnienie tresci siwz.pdf inne pliki
14. Załącznik nr 2 do siwz_przedmiary.zip inne pliki
15. Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
16. Zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę wybranych pomieszczeń w budynku „G” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) dokumentacja projektowa - Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) przedmiary robót – Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 3 do SIWZ.