Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Wyjasnienie tresci siwz.pdf inne pliki
3. Załącznik nr 2 do siwz_przedmiary.zip inne pliki
4. Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
5. Zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
6. 2_Wyjasnienie i zmiana tresci siwz.pdf inne pliki
7. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
8. Oswiadczenie - grupa kapitalowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę wybranych pomieszczeń w budynku „G” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) dokumentacja projektowa - Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) przedmiary robót – Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 3 do SIWZ.