Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Wyjasnienie tresci siwz.pdf inne pliki
3. Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
4. Wyjasnienie i zmiana tresci siwz.pdf inne pliki
5. AKTUALNY Załącznik Nr 2 do SIWZ_Formularz oferty.rtf inne pliki
6. 3_Wyjasnienie i zmana tresci siwz.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń w ramach modernizacji systemu SOBR [System Obsługi Biura Reklamy]. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy).