Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie nr 580878.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. SIWZ_załącznik-1a_OPZ.pdf siwz i załączniki
4. SIWZ_załącznik-1b_OPZ.pdf siwz i załączniki
5. SIWZ_zał‚ącznik-2a_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
6. SIWZ_załącznik‚-2b_Formularz oferty-kalkulacja.rtf siwz i załączniki
7. SIWZ_zał‚ącznik-3_Oświadczenie-Wykonawcy.rtf siwz i załączniki
8. SIWZ_załącznik-04_WZÓR UMOWY.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Termomodernizacji ściany wschodniej budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Zamówienie polega na wykonaniu budowlanych prac modernizacyjnych, remontowych i konserwacyjnych ściany wschodniej budynku głównego wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów.