Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. 2. Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
3. 3. Załącznik nr 2 do SIWZ_Oświadczenie_wykluczenie.rtf siwz i załączniki
4. 4. załącznik nr 3 do SIWZ_wzór umowy_ZP.pdf siwz i załączniki
5. 1. SIWZ.pdf siwz i załączniki
6. ogł. o zmianie ogł..pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Dostawę urządzeń w ramach modernizacji teletekstowej strony systemu emisji napisów.