Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. 1 Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
3. 2 Zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
5. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.3, w tym zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.2.pdf inne pliki
7. 4 Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf inne pliki
8. Informacja z otwarcia ofert 86 ust 5.pdf inne pliki
9. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Modernizacja Systemu Produkcji Beztaśmowej przy studiu S-7