Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. wyjaśnienia do pytań Nr 1.pdf inne pliki
3. zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf inne pliki
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
5. wyjaśnienia do pytań Nr 2.pdf inne pliki
6. Informacja z otwarcia ofert 86 ust 5.pdf inne pliki
7. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Budowa docelowego modelu procesów