Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 2 do SIWZ_Oświadczenie_wykluczenie.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 3 do SIWZ_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 1 do Umowy_Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
7. wyjaśnienia do pytań Nr 1.pdf inne pliki
8. zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf inne pliki
9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Budowa docelowego modelu procesów