Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
3. zmiana treści siwz w zakresie terminu.pdf inne pliki
4. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
5. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 2.pdf inne pliki
6. Informacja z otwarcia ofert 86 ust 5.pdf inne pliki
7. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa dystrybucyjnej platformy sprzętowej Stream