Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Zał. nr 1 do SIWZ_OPZ.pdf siwz i załączniki
4. Zał. nr 2 do SIWZ- formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Zał. nr 4 do SIWZ -wzor_umowy.pdf siwz i załączniki
6. Zał. nr 3 do SIWZ-JEDZ.rtf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Dostawa cyfrowych mikserów wizji.