Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. Wyjasnienie i zmiana tresci SIWZ.pdf inne pliki
3. Wyjasnienie tresci SIWZ.pdf inne pliki
4. Wyjasnienie tresci SIWZ-2.pdf inne pliki
5. zestawienie złożonych ofert_miksery.pdf inne pliki
6. oświadczenie_grupa kapitałowa - miksery.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Dostawa cyfrowych mikserów wizji.