Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie BZP__40.pdf ogłoszenie
2. Ogloszenie BZP o zmianie_termin otwarcia.pdf inne pliki
3. Wyjasnienia treści SIWZ 1+zmiana terminu otwarcia.pdf inne pliki
4. Informacja z otwarcia ofert 40_analizator widma.pdf inne pliki
5. Oswiadczenie_grupa kapitałowa 40.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa szerokopasmowego analizatora widma