Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
3. oświadczenie-grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących modernizacji instalacji elektrycznych, dotyczących zasilania urządzeń technologicznych Studia C, Studia B, pom. GPK, pom. CPR w kompleksie budynków TAI Telewizji Polskiej S.A. przy Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie