Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. 2018-OJS139-317030-pl.pdf ogłoszenie
2. SIWZ_84_2018.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ_formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 3 do SIWZ _wzór umowy.pdf siwz i załączniki
6. Wyjaśnienie treści siwz.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych stacji komputerowych do obsługi graficznej programów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do SIWZ.