Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie zakupu wozów transmisyjnych HD i UHD4K 24.07.2018.pdf ogłoszenie
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia: w sprawie zakupu wozów transmisyjnych HD i UHD/4K – procedure regarding the purchasing of HD and UHD/4K OB Vans