Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie 2018-OJS141-322631-pl.pdf ogłoszenie
2. SIWZ 95_ściana diodowa.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ 95_ Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. Zalacznik nr 2 do SIWZ- wzor JEDZ.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 3 do SIWZ-Wzór Umowy.pdf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 1 do Umowy_OPZ.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów ściany diodowej wraz ze sterowaniem do studia S7