Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1- formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. Zalacznik nr 2 - wzór JEDZ.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 3 - wzór umowy wraz z załącznikami.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Dostawa 12-kanałowego serwera wizyjno-fonicznego.