Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ_Wzór JEDZ.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 4 do SIWZ_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
7. Wyjaśnienia Nr 1 do pytań Wykonawców.pdf inne pliki
8. Załącznik Nr 3 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia_zmiana.pdf inne pliki
9. Wyjaśnienia Nr 2 do pytań Wykonawców.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 fabrycznie nowych, z bieżącej produkcji samochodów typu kombi.