Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1a i 1b do siwz_OPZ.zip siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2a i 2b do siwz_Formularz oferty.zip siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do siwz_JEDZ.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 4 do siwz_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
7. Wyjasnienie i zmiana treści SIWZ.zip inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 37 fabrycznie nowych, z bieżącej produkcji samochodów typu furgon. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zawierają Załączniki Nr 1a i 1b do SIWZ. 2. Zamówienie składa się z następujących części: część 1 – Dostawa 31 samochodów o nadwoziu typu BUS do przewozu 9 osób; część 2 – Dostawa 6 samochodów o nadwoziu typu furgon do przewozu towarów i 3 osób.