Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 2 do SIWZ .rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 4 do SIWZ .rtf siwz i załączniki
7. Załącznik nr 5 do SIWZ .rtf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 Oddziałów Terenowych oraz Repozytorium SPPI na okres 12 miesięcy