Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie_2018-OJS150-344527-pl.pdf ogłoszenie
2. Zmiana terminu otwarcia_83_podp.pdf inne pliki
3. Wyjaśnienia zmiana treści SIWZ 3 i terminu otwarcia_83.pdf inne pliki
4. Zestawienie ofert-83_2018_Oracle.pdf inne pliki
5. Oswiadczenie_grupa kapitałowa 83.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle przez okres 3 lat. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy