Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie_2018-OJS150-344527-pl.pdf ogłoszenie
2. Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 2 do SIWZ_JEDZ.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 3 do SIWZ_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
5. SIWZ 83-asysta techniczna Oracle.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle przez okres 3 lat. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy