Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie nr 601234.pdf ogłoszenie
2. SIWZ_DSNG26.pdf siwz i załączniki
3. SIWZ_DSNG26_zał-01_OPZ.pdf siwz i załączniki
4. SIWZ_DSNG26_zał‚-02_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. SIWZ_DSNG26_zał‚-03_Oświad-Wykonawcy.rtf siwz i załączniki
6. SIWZ_DSNG26_zał-04_umowa.pdf siwz i załączniki
7. SIWZ_DSNG26_zał-04a_umowa-prot-ilości.pdf siwz i załączniki
8. SIWZ_DSNG26_zał-04b_umowa-prot-techn.pdf siwz i załączniki
9. DSNG-POL26_odpowiedź-na-pytania_ogłoszenie_13-08-2018.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie modernizacji wozu DSNG POL26 – nabycie samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Dostawa mobilnej stacji satelitarnej DSNG pracującej poprzez satelity takich operatorów jak: Eutelsat, Intelsat, SES Astra, Amos i inne. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia i elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe, to znaczy wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku oraz muszą być przystosowane do współpracy z siecią energetyczną o parametrach: 230VAC +/-10% 50Hz, zgodnie z PN - IEC 60038. Przełożenie z poprzedniego wozu satelitarnego urządzenia zgodnie z OPZ.