Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1a do SIWZ_Formularz oferty.cz 1.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 1b do SIWZ_Formularz oferty.cz 2.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 2 do SIWZ_Oświadczenie_wykluczenie.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 3a do SIWZ_Wzór_umowy _cz.1_w tym Zał. Nr 1 do Wzoru umowy_Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
7. Załącznik Nr 3b do SIWZ_Wzór umowy_cz.2_ w tym Zał. Nr 1 do Wzoru umowy_Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu w ramach modernizacji systemu tworzenia kopii zapasowych systemów biznesowych.