Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja istptnych warunkow zamowienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ_Wzór umowy z załącznikami.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 2a do SIWZ_ Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 2b do SIWZ_ Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 2c do SIWZ_ Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
7. Załącznik nr 3 do SIWZ_Wzór JEDZ.rtf siwz i załączniki
8. 1 Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych. 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, dla danej części zamówienia, zawiera Wzór umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 1 – Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych LCD. Część nr 2 – Dostawa monitorów wielkoformatowych. Część nr 3 – Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych OLED.