Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. 1 Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
3. 2 Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_v1.pdf inne pliki
4. Załącznik nr 1 do Umowy - tekst jednolity OPZ z dnia 31.08.2018 r..pdf inne pliki
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane.pdf inne pliki
6. 3_Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf inne pliki
7. 4 Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf inne pliki
8. 5 Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf inne pliki
9. 6 Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf inne pliki
10. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
11. Oswiadczenie - grupa kapitalowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych. 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, dla danej części zamówienia, zawiera Wzór umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 1 – Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych LCD. Część nr 2 – Dostawa monitorów wielkoformatowych. Część nr 3 – Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych OLED.