Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. 2. Załącznik nr 1a do SIWZ_Formularz oferty dla części 1.rtf siwz i załączniki
4. 3. Załącznik nr 1b do SIWZ_Formularz oferty dla części 2.rtf siwz i załączniki
5. 4. Załącznik nr 2 do SIWZ_Oświadczenie_wykluczenie.rtf siwz i załączniki
6. 5. Załącznik nr 3 do SIWZ_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
7. 6. Załącznik nr 1 do Wzoru umowy_Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf siwz i załączniki
8. 1 Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf siwz i załączniki
9. Załącznik nr 1 do wzoru umowy_OPZ-tekst jednolity.pdf siwz i załączniki
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana eksploatacyjna urządzeń w kluczowych systemach Spółki