Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2a do siwz_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 2b do siwz_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 2c do siwz_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
7. Załącznik Nr 2d do siwz_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
8. Załącznik Nr 2e do siwz_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
9. Załącznik Nr 2f do siwz_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
10. Załącznik Nr 3 do siwz_JEDZ.rtf siwz i załączniki
11. Załącznik nr 4 do siwz_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
12. zmiana_tresci_siwz oraz odpowiedzi na pytania.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamer i obiektywów.