Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. 2018-OJS164-374011-pl_73.pdf ogłoszenie
2. zmiana treści SIWZ.zip inne pliki
3. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
4. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 2.pdf inne pliki
5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf inne pliki
6. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
7. oświadczenie-grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 do SIWZ.