Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. 2018-OJS164-374011-pl_73.pdf ogłoszenie
2. SIWZ 73.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1.1. do SIWZ.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 1.2. do SIWZ.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 1.3. do SIWZ.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 1.4. do SIWZ.rtf siwz i załączniki
7. Załącznik nr 1.5. do SIWZ.rtf siwz i załączniki
8. Załącznik nr 1.6. do SIWZ.rtf siwz i załączniki
9. Załącznik nr 1.7. do SIWZ.rtf siwz i załączniki
10. Załącznik nr 1.8. do SIWZ.rtf siwz i załączniki
11. Załącznik nr 1.9. do SIWZ.rtf siwz i załączniki
12. Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ.rtf siwz i załączniki
13. Załącznik nr 3.1. do SIWZ.pdf siwz i załączniki
14. Załącznik nr 3.2. do SIWZ.pdf siwz i załączniki
15. Załącznik nr 4.1. do SIWZ.pdf siwz i załączniki
16. Załącznik nr 4.2. do SIWZ.pdf siwz i załączniki
17. Załącznik nr 4.3. do SIWZ.pdf siwz i załączniki
18. Załącznik nr 4.4. do SIWZ.pdf siwz i załączniki
19. Załącznik nr 4.5. do SIWZ.pdf siwz i załączniki
20. Załącznik nr 4.6. do SIWZ.pdf siwz i załączniki
21. Załącznik nr 4.7. do SIWZ.pdf siwz i załączniki
22. Załącznik nr 4.8. do SIWZ.pdf siwz i załączniki
23. Załącznik nr 4.9. do SIWZ.pdf siwz i załączniki
24. zmiana treści SIWZ.zip inne pliki
25. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 do SIWZ.