Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie BZP 102_2017.pdf ogłoszenie
2. Zmiana treści SIWZ_102_Wykonawcy.pdf inne pliki
3. Zał nr 1b -Opis przedmiotu zamówienia część2_po ZMIANACH.pdf inne pliki
4. Wyjasnienia i zmiana treści SIWZ 2_102Wyk.pdf inne pliki
5. Zmiana ogloszenia_zmiana terminu otwarcia.pdf inne pliki
6. Zmiana terminu otwarcia_102.pdf inne pliki
7. Wyjasnienia i zmiana treści SIWZ3_102_podp.pdf inne pliki
8. Sprostowanie_102.pdf inne pliki
9. Informacja z otwarcia ofert_102.pdf inne pliki
10. Oswiadczenie_grupa kapitałowa 102.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do dystrybucji sygnałów wizyjnych z serwerowni w budynku L. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 1a oraz 1b do wzoru umowy , który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ .