Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. 2018-OJS168-381989-pl.pdf ogłoszenie
2. 1 SIWZ_96_2018.pdf siwz i załączniki
3. 2.Formularz oferty_załącznik nr 1 do SIWZ_96_2018.rtf siwz i załączniki
4. 3. Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ_96_2018.rtf siwz i załączniki
5. 4 Załącznik nr 3 do SIWZ_wzor_umowy_96_2018.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stanowisk graficznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do SIWZ.