Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. 2018-OJS168-381989-pl.pdf ogłoszenie
2. Zmiana OPZ_zmiana terminu otwarcia.pdf inne pliki
3. Informacja z otwarcia ofert-96_2018.pdf inne pliki
4. Oswiadczenie_grupa kapitałowa 96.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stanowisk graficznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do SIWZ.