Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. 2018-OJS170-386506-pl.pdf ogłoszenie
2. 1 SIWZ_104_2018.pdf siwz i załączniki
3. 2.Formularz oferty_załącznik nr 1 do SIWZ_104_2018.rtf siwz i załączniki
4. 3. Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ_104_2018.rtf siwz i załączniki
5. 4. Zalącznik nr 3 do SIWZ_wzór umowy_104_2018.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji montażu nieliniowego HD do współpracy z repozytorium SPPI w ramach rozbudowy wyposażenia systemów postprodukcji Ośrodków Terenowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do SIWZ.