Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie nr 613887.rtf ogłoszenie
2. informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
3. zał nr 6- oświadczenie gruopa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie, dostarczenie, wymiana i montaż opraw typu LED, mające na celu podniesienie efektywności i sprawności wraz ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej nie mniej niż o 40%.w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Lublinie przy ul. Raabego 2, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.