Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Wyjasnienie i zmiana tresci siwz.pdf inne pliki
3. Zalacznik nr 1 do siwz_Formularz oferty_nowy.rtf inne pliki
4. Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
5. Zmiana tresci SIWZ.pdf inne pliki
6. 2_Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
7. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
8. Oswiadczenie - grupa kapitalowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi w związku z treścią audycji telewizyjnej stanowiącej część programu telewizyjnego, którego nadawcą jest Telewizja Polska S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ, oraz we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do SIWZ.