Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Wyjaśnienia.pdf inne pliki
3. Zmiana treści SIWZ- zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
5. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.2, zmiana terminu.pdf inne pliki
6. Załącznik Nr 1 do wyjaśnień_Załącznik Nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące równoważności (3).rtf inne pliki
7. Załącznik Nr 2 do wyjaśnień_zmieniony Załącznik Nr 2 2 do SIWZ_Formularz oferty część 2.rtf inne pliki
8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.2.pdf inne pliki
9. Informacja z otwarcia ofert 86 ust 5.pdf inne pliki
10. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa Centralnego Archiwum Cyfrowego o system Głębokiego Archiwum.