Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1.1. do SIWZ_Wzór umowy_część 1.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 1.2 do SIWZ_Wzór umowy_część 2.pdf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 2.1 do SIWZ_Formularz oferty część 1.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 2.2 do SIWZ_Formularz oferty część 2.rtf siwz i załączniki
7. Załącznik Nr 3 do SIWZ_Wzór JEDZ.rtf siwz i załączniki
8. Załącznik Nr 4.1 do SIWZ Opis przedmiotu zamowienia dla części 1.pdf siwz i załączniki
9. Załącznik Nr 4.2 do SIWZ Opis przedmiotu zamowienia dla części 2.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa Centralnego Archiwum Cyfrowego o system Głębokiego Archiwum.