Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie BZP nr 620589.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
3. Oświadczenie grupa kapitałowa_wóz.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologicznego do transmisji danych z wykorzystaniem sieci GSM i Internetu satelitarnego wraz z niezbędnymi urządzeniami i jego specjalistycznej zabudowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. ( stanowiący jednocześnie Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy).