Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie nr 622343.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert -system powtórkowy.pdf inne pliki
3. Oświadczenie grupa kapitałowa_urządzenie powtórkowe.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu powtórkowego do wozu DSNG – nabycie urządzenia „slow motion” wraz pulpitami kontrolnymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. ( stanowiący jednocześnie Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy).