Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. 1_wyjasnienia_i_zmiana_tresci_siwz.pdf inne pliki
3. Informacja z otwarcia ofert_wymiana urządzeń.pdf inne pliki
4. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana eksploatacyjna urządzeń w kluczowych systemach Spółki - dostawa 8 szt. identycznych serwerów na potrzeby Farmy Transkodującej w ramach rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego środowiska blade.