Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
4. Załacznik nr 2 do SIWZ-Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 3 do SIWZ- oświadczenie_wykluczenie.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 4 do SIWZ- wzor_umowy.pdf siwz i załączniki
7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
8. wyjasnienia i zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania do obsługi elementów wyświetlających scenografii studiów TAI.