Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie BZP_94_v.P.pdf ogłoszenie
2. SIWZ_94_2018.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1a do SIWZ- Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 1b do SIWZ- Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 1c do SIWZ- Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 2 do SIWZ_Oświadczenie_wykluczenie.rtf siwz i załączniki
7. Załącznik NR 3 do SIWZ- WZÓR UMOWY.pdf siwz i załączniki
8. Załącznik nr 1A do wzoru umowy.pdf siwz i załączniki
9. Załącznik nr 1 B do wzoru umowy.pdf siwz i załączniki
10. Załącznik nr 1C do wzoru umowy.pdf siwz i załączniki
11. Ogloszenie o zmianie terminu otwarcia_94.obub.pdf inne pliki
12. 1 Wyjaśnienie treści SIWZ_94.pdf inne pliki
13. Aktualny Załącznik nr 1a do wzoru umowy .pdf inne pliki
14. Aktualny Załącznik nr 1c do wzoru umowy.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w ramach modernizacji systemów pamięci masowej dla systemów produkcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania, dla danej części zamówienia, zawarty jest w Załączniku nr 1a,1b oraz 1c do Wzoru umowy , który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ .