Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Odpowiedzi na pytania.pdf inne pliki
3. Odpowiedzi na pytania 10 10 2018 r .pdf inne pliki
4. Odpowiedzi na pytania 11 10 2018 r .pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wozu DSNG będącego na wyposażeniu Oddziału Terenowego TVP w Gdańsku. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.