Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 1 do siwz opz część 1.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 1 2 do siwz opz część 2.pdf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 1 3 do siwz opz część 3.pdf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 1 4 do siwz opz część 4.pdf siwz i załączniki
7. Załącznik nr 1 5 do siwz opz część 5.pdf siwz i załączniki
8. Załącznik nr 1 6 do siwz opz część 6.pdf siwz i załączniki
9. Załącznik Nr 2a do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
10. Załącznik Nr 2b do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
11. Załącznik Nr 2c do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
12. Załącznik Nr 2d do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
13. Załącznik Nr 2e do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
14. Załącznik Nr 2f do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
15. Załącznik Nr 3 do SIWZ_Oświadczenie.rtf siwz i załączniki
16. Załącznik nr 4 1 do siwz wzor umowy część 1.pdf siwz i załączniki
17. Załącznik nr 4 2 do siwz wzór umowy część 2.pdf siwz i załączniki
18. Załącznik nr 4 3 do siwz wzór umowy część 3.pdf siwz i załączniki
19. Załącznik nr 4 4 do siwz wzór umowy część 4.pdf siwz i załączniki
20. Załącznik nr 4 5 do siwz wzór umowy część 5.pdf siwz i załączniki
21. Załącznik nr 4 6 do siwz wzór umowy część 6.pdf siwz i załączniki
22. Nowy zalacznik_nr_2b_do_siwz_formularz_oferty.rtf siwz i załączniki
23. Nowy zalacznik_nr_4_2_do_siwz_wzor_umowy_czesc_2.rtf siwz i załączniki
24. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_1.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby redakcji internetowej Poland in English.