Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1.1_Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 1.2_Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2.pdf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 1.3_Opis przedmiotu zamówienia dla Części 3.pdf siwz i załączniki
6. Załaczniki Nr 2.1-2.3 Formularze_Oferty.rtf siwz i załączniki
7. Załącznik Nr 3_Wzór JEDZ.rtf siwz i załączniki
8. Załącznik Nr 4.1_Wzór umowy dla Części 1 i 3.pdf siwz i załączniki
9. Załącznik Nr 4.2_Wzór umowy dla Części 2.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego.