Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie BZP.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Zał 1a OPZ.pdf siwz i załączniki
4. Zał 1b STWiORB.pdf siwz i załączniki
5. Zał 2a Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
6. Zał 2b Kalkulacja.rtf siwz i załączniki
7. Zał 3 Oświadczenie wykonawcy.rtf siwz i załączniki
8. Zał 4 Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
9. Zał 5 Wykaz robót budowlanych.rtf siwz i załączniki
10. Zał 6a Rzut dachu 1.pdf siwz i załączniki
11. Zał 6b Rzut dachu 2.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dachów budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a. Zamówienie polega na wykonaniu budowlanych prac remontowych pokrycia papowego dachów z robotami towarzyszącymi budynku głównego wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ.