Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu nr 618780-N-2018.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzmacniacza mocy wraz z kontrolerem dla mobilnej stacji DSNG POL 30 HD eksploatowanej w Oddziale Terenowym Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ