Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ.pdf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ.pdf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 4 do SIWZ.rtf siwz i załączniki
7. Załącznik nr 5 do SIWZ.rtf siwz i załączniki
8. Załącznik Nr 6 do SIWZ.rtf siwz i załączniki
9. Załącznik Nr 7 do SIWZ.pdf siwz i załączniki
10. Załącznik nr 8 do SIWZ.zip siwz i załączniki
11. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 1.pdf inne pliki
12. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia zdrowotnego