Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. wyjasnienia treści siwz.pdf inne pliki
3. wyjasnienia treści siwz_2.pdf inne pliki
4. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2.pdf inne pliki
7. zmiana treści siwz_1.pdf inne pliki
8. wyjaśnienia treści siwz_3.pdf inne pliki
9. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
10. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji instalacji hydrantowej, gazowej oraz elektrycznej w budynku przy ul. Antalla 2 w Warszawie.