Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. wyjasnienie_i zmiana_tresci_siwz.pdf inne pliki
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
4. wyjasnienia_i_zmiana_tresci_siwz.pdf inne pliki
5. wyjasnienie_tresci_siwz.pdf inne pliki
6. wyjasnienia_i zmiana tresci_siwz.pdf inne pliki
7. Ogłoszenie o zmianie terminu skladania i otwarcia ofert.pdf inne pliki
8. wyjasnienia tresci SIWZ.pdf inne pliki
9. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
10. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja sieci postprodukcyjnych Avid i FCPX.