Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do siwz_OPZ.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2a do siwz_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 2b do siwz_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 2c do siwz_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
7. Załącznik Nr 2d do siwz_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
8. Załącznik Nr 3 do siwz_JEDZ.rtf siwz i załączniki
9. Załącznik nr 4A do siwz_wzór_umowy_cz._1,_2_i_3.pdf siwz i załączniki
10. Załącznik nr 4B do siwz_wzór_umowy_cz._4.pdf siwz i załączniki
11. wyjasnienie_i zmiana_tresci_siwz.pdf inne pliki
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
13. wyjasnienia_i_zmiana_tresci_siwz.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja sieci postprodukcyjnych Avid i FCPX.