Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu 2018-453917-pl.pdf ogłoszenie
2. SIWZ_od_2211.000_euro.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ_OPZ.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 2A do SIWZ Specyfikacja cenowa.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 3 do SIWZ JEDZ.rtf siwz i załączniki
7. Załącznik nr 4,5,6,7,8 do SIWZ formularze_oświadczenia.rtf siwz i załączniki
8. Załącznik nr 9 do SWIZ_umowa.pdf siwz i załączniki
9. Załącznik nr 10 do SIWZ_wykaz urządzeń do demontażu.pdf siwz i załączniki
10. Zmiana treści SIWZ_1.pdf siwz i załączniki
11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji satelitarnej DSNG dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej w Białymstoku polegający na dostawie nowego samochodu technologicznego w oparciu o nadwozie pojazdu typu FURGON o dopuszczalnej masie całkowitej 5,0T oraz wykonaniu jego zabudowy specjalistycznej na potrzeby Stacji DSNG pracującej poprzez satelity dystrybucyjne takich operatorów jak Eutelsat, Intelsat, SES Astra, Sirius, Amos, Hellasat i inne oraz wykonaniu demontażu posiadanych urządzeń A/V z obecnie używanego wozu DSNG i zamontowaniu ich na nowym wozie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ. Wykonawca w ramach zamówienia: 1) dostarczy samochód typu Furgon o dopuszczalnej masie całkowitej 5,0 ton z wysokim dachem, 2) wykona projekt zabudowy nadwozia pojazdu oraz instalacji technologicznych obejmujący część elektroenergetyczną, nadawczo-odbiorczą, wizyjną, foniczną z uwzględnieniem sprzętu A/V posiadanego przez Zamawiającego wraz z bilansem energetycznym potwierdzającym właściwy dobór elementów instalacji, 3) wykona zabudowę nadwozia pojazdu zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem zabudowy, 4) wykona demontaż posiadanych urządzeń A/V z obecnie używanego wozu DSNG – Wykaz urządzeń dostarczonych z obecnie używanego wozu DSNG w celu ponownego montażu na nowej stacji DSNG Załącznik nr 10 do SIWZ, 5) wykona instalację wszystkich urządzeń zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem instalacji technologicznych, 6) wykona testy, pierwsze uruchomienie oraz przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego w ilości osób od 1 do 5 w zakresie użytkowania Stacji DSNG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 i 10 do SIWZ.