Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu nr 646207-N-2018.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa technologicznych zestawów oświetleniowych dla Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz OPZ - Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy