Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
3. Oświadczenie_grupa_kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrofonów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dla danej części zamówienia, zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie Załącznikiem Nr 1 do Wzoru umowy. Zamówienie składa się z następujących części: 1) Część nr 1 – Dostawa mikrofonów kierunkowych, 2) Część nr 2 – Dostawa mikrofonów.