Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. 1_odpowiedź na wniosek wykonawcy.pdf inne pliki
3. 2_zmiana_tresci_siwz.pdf inne pliki
4. zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf inne pliki
5. 3_wyjasnienia_i_zmiana_tresci_siwz.pdf inne pliki
6. zalacznik nr 3 do OPZ_Schemat blokowy w pomieszczeniu G232A.pdf inne pliki
7. zalacznik nr 4 do OPZ_Schemat blokowy w pomieszczeniu G250C.pdf inne pliki
8. 4_wyjasnienia_i_zmiana_tresci_siwz.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury technicznej pomieszczeń obsługi grafiki telewizyjnej do pracy w technologii HD.