Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. 1_Wyjasnienie i zmiana tresci SIWZ.pdf inne pliki
3. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
4. Oświadczenie_grupa_kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby uruchomienia projektowej pracowni graficznej TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.